😱این کانال آتیش زده به مالش😐

قیمتاش کم بودبازم حراج زده😧

لباس ۱۵۰۰۰ ،مجلسی ۲۵۰۰۰😍😳
منم باورم نمیشدولی الان پشیمونم چرازودترعضونشدم😭

از وقتی عضوشدم تازه فهمیدم چرا اینهمه مشتری داره☺️

از بس جنساش شیک و ارزونه😍👇

https://t.me/joinchat/AAAAAE9Phi4OZJNrEXZrXA

ادامه در کانال تلگرام

send add