پاشنه

#ست_نیمبوت_و_کیف_بزرگ
کیف بزرگ سلین :
🔺توضیحات: تک زیپ. داخل ۳خانه.خانه ی وسط زیپ داره. بند کوتاه دوشی ثابت.
🔺ابعاد: ۳۵*۳۱*۱۱(طول،عرض،پهنا)
🔺رنگ : مشکی
🔺قیمت : 115 هزار ت😍
نیمبوت بغل پرچ :
🔺جنس بیاله. پاشنه‌ ۴ سانت
🔺سایز۳۷تا۴۰. (قد نیمبوت ۱۱ سانت)
🔺قیمت: 120 هزار ت😍
🔺کد: ۱۰۱۹
ارسال ۳روز بعد از ثبت
ارسال کفش تک ۱۳
بوت لژدار پاشنه ۱۲ سانت
کیفیت تظمینی
سوییت درجه ۱
سایز ۳۶ تا ۴۱
قیمت ؛ ۱٩۰.۰۰۰
#نیمبوت_شبرنگ_کیف_سوییت
کیف سوییت :
🔺توضیحات: جنس سوییت .تک زیپ. داخل ۳خانه.خانه ی وسط زیپ داره. پشت کیف هم مثل جلوی کیف ساده هست. بند دستی و بند بلند دوشی همرنگ کیف.
🔺ابعاد: ۳۰*۲۲*۱۲(طول،عرض،پهنا)
🔺رنگ : مشکی
🔺قیمت : 110هزار ت😍
نیمبوت شبرنگ سوییت :
🔺جنس ترکیبی سوییت و شبرنگ. لژجلو۲سانت و پاشنه‌ ۳سانت. زیره cat اسفنجی.
🔺سایز۳۷تا۴۰. (قد نیمبوت ۱۷ سانت)
🔺قیمت: 150هزار ت😍
🔺کد: ۱۰۲۰
ارسال ۳روز بعد از ثبت
بوت تک ارسال ۱۳
#نیمبوت_هشترگ_و_کیف_ست
کیف دنیز:
🔺توضیحات:تک زیپ. ۱زیپ در پشت و ۱زیپ درداخل. طرح پشت کیف مانند روی کیف.بند ثابت داره.
🔺ابعاد: ۳۰*۳۲*۱۳(طول،عرض،پهنا)
🔺رنگ : عسلی
🔺قیمت : 100 هزار ت😍
نیمبوت هشترگ بغل زیپ:
🔺جنس بیاله. بند و زیپ .
پاشنه‌۳ سانت
🔺سایز۳۷تا۴۰. (قد نیمبوت ۱۴ سانت)
🔺قیمت: 128هزار ت😍
🔺کد: ۱۰۱۷
ارسال ۳روز بعد از ثبت
ارسال کفش تک ۱۳
ست چک شود
#ست_نیمبوت_روزیپ_و_کیف
کیف لوییزویتون :
🔺توضیحات: تک زیپ. داخل ۳خانه. یک زیپ در داخل و یک زیپ در پشت. بند دستی و بند بلند دوشی همرنگ و همجنس خود کیف .
🔺ابعاد: ۳۲*۲۴*۱۰(طول،عرض،پهنا)
🔺رنگ : مشکی
🔺قیمت :110 هزار ت😍
نیمبوت پاشنه دار رو زیپ :
🔺جنس بیاله. پاشنه‌ ۶ سانت
🔺سایز۳۷تا۴۰. (قد نیمبوت ۱۴ سانت)
🔺قیمت: 137 هزار ت😍
🔺کد: ۱۰۱۸
ارسال ۳روز بعد از ثبت

ارسال کفش تگ ۱۳ .ست چک شود


send add