پیراهن پشمی دامن تور
سایز 1
پیش سینه 29 قد 55 قد آستین 33
سایز 2
پیش سینه 30 قد60 قدآستین 36
سایز 3
پیش سینه 32 قد 65 قدآستین41
سایز4
پیش سینه 34 قد 72 قدآستین46

تک رنگ، از پشت زیپ خورده

ارسال 12 ت

ادامه در کانال تلگرام

send add