👤انیشتین الهام بخش تمرین امروز ماست و قرار است شما رد پای او را دنبال کنید تا موفقیت را به زندگیِ خود بیاورید.

امروز شما مانند انیشتین واژه ی سپاسگزارم را صدبار خواهید گفت و این کار را با برداشتن یک صد گام انجام خواهیدداد.

💪 در حالی که ممکن است به نظر شما اینگونه باشد که برداشتن این صد قدم باعث تغییر در زندگیِ شما نخواهد شد،

شما درخواهید یافت که این کار یکی از قدرتمندترین کارهایی است که میتوانید انجام دهید.

خداوند امروز ۸۶۴۰۰ ثانیه به شما هدیه داده است. برای استفاده از هریک از این ثانیه ها باید بگویی: سپاسگزارم!🙏

#روزتون_بخیر
🌹

ادامه در کانال تلگرام

send add