کتونی اسپرت آل استار ساقدار 🤩😍🤩
اسپرت، هم دختر هم پسر 👦 👧
هم زن هم مرد 👩‍❤️‍👩👨‍👩‍👧‍👦
ست خونوادگی مادر فرزندی🤗🤗🤗

سایز ۲۶ تاااااا ۴۰
قیمت فقط ۱۰۵😱🙃😊🌹
😂❤️

جدول سایز آل استار
سایز ۲۶ اندازه کف داخلی کفش ۱۶.۵ سانتیمتر
سایز ۲۷ اندازه کف داخلی کفش ۱۷ سانتیمتر
سایز ۲۸ اندازه کف داخلی کفش ۱۷.۵ سانتیمتر
سایز ۲۹ اندازه کف داخلی کفش ۱۸ سانتیمتر
سایز ۳۰ اندازه کف داخلی کفش ۱۹ سانتیمتر
سایز ۳۱ اندازه کف داخلی کفش ۱۹.۵ سانتیمتر
سایز ۳۲ اندازه کف داخلی کفش ۲۰ سانتیمتر
سایز ۳۳ اندازه کف داخلی کفش ۲۰.۵ سانتیمتر
سایز ۳۴ اندازه کف داخلی کفش ۲۱.۵ سانتیمتر
سایز ۳۵ اندازه کف داخلی کفش ۲۲ سانتیمتر
سایز ۳۶ اندازه کف داخلی کفش ۲۲.۵سانتیمتر
سایز۳۷ اندازه کف داخلی کفش ۲۳ سانتیمتر
سایز ۳۸ اندازه کف داخلی کفش ۲۳.۵سانتیمتر
سایز ۳۹ اندازه کف داخلی کفش ۲۴سانتیمتر
سایز ۴۰‌ اندازه کف داخلی کفش ۲۴
سوری

ادامه در کانال تلگرام

send add