خبر 🎀خبر🎀خبر 🎀خبر 🎀خبر
کارهای پاییزه وزمستونمون 👌

با کاپشن های شیک وارداتی 💓💓

تنوع زیاد بافت❄️

بارونی های ناز☔️
ست های خونگی پاییزه🌥
قیمت پارسال بخر 👌
ارسالشم رایگان 😊

بدو تا دیر نشده 👇👇👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAAE5tIZKdU4Eu0WQX0w

@boronz64
9168273519

ادامه در کانال تلگرام

send add